miramija

125 tekstów – auto­rem jest mi­rami­ja.

Już tylko czasami

Już tyl­ko czasami

prze­mykasz w myślach przelotnych
wspom­nieniem dni minionych
cieniem miłości niespełnionej
tęsknotą za sma­kiem ust twoich

duszy westchnieniem
mi­mowol­nym ser­ca drżeniem

Już tyl­ko czasami 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 16 października 2015, 23:37

Może jesienią...

Nie spot­kałam cię
tej wios­ny co roz­kwitła
błęki­tem nieza­pomi­najek
kielicha­mi tulipanów
Nie zna­lazłam cię latem
pod róż pergolami
pośród słońca promieni
w soczys­tości wiśni
Może zja­wisz się jesienią
co nad­chodzi kasztanami
wrzosów kobiercami
deszczem złotych liści
A może nadejdziesz
z ciepłym wiatrem
i w rdza­wym lesie
tra­fisz do mnie

po nit­ce ba­biego lata 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 15 sierpnia 2015, 14:27

Przemiana. Nowy rozdział

W księdze
mo­jego życia
zaczy­nam pisać
no­wy rozdział

W nagłówku
za­gości nadzieja
a w podrozdziałach
czys­ta miłość
i ot­warte serce

Z jas­nych słów
świadomie
zbu­duję każde
no­we zdanie
bo tyl­ko ja 
mam wpływ
na kształt i formę
swo­jej historii

Pióro spoczywa
w mo­jej dłoni 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 sierpnia 2015, 14:04

Przemiana. Dzień akceptacji

Dzi­siaj po­godzę się
ze swoją drogą
Na­wet jeśli jest 
wyboista
na­wet jeśli jest
kamienista

A jeśli mroczna

To rozświetlę ją
szczerą miłością
i niezłomną
nadzieją

Nie będę już
chcieć na siłę
Szu­kać skrótów
i bić głową
w mury

Co­kol­wiek
na mnie czeka
wyjdę te­mu
na przeciw

Idę... niech się dzieje 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 11 sierpnia 2015, 12:30

Przemiana. Dzień miłości

Dzi­siaj będę kochać
siebie

Spoj­rzę so­bie w oczy
z miłością
Po­kocham każdą
niedoskonałość
i słabość

Otulę się
czułą myślą
i ukocham
zaniedbane
serce

Od dzi­siaj
już zaw­sze
będę kochać siebie

nie mniej niż
resztę świata 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 8 sierpnia 2015, 11:58

Przemiana. Dzień przebaczenia

Dzi­siaj wybaczam
sobie

Te wszys­tkie li­mity
i ograniczenia
który­mi skuwałam
włas­ny umysł
Kompleksy
który­mi dręczyłam
swoją duszę

Strach którym
podcinałam
włas­ne skrzydła

A prze­de wszystkim
brak miłości

dla sa­mej siebie 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 7 sierpnia 2015, 11:33

Przemiana. Dzień dla siebie

Dzi­siaj będę dobra
dla siebie
Obejmę się ramionami
i przy­tulę w myślach
swoją duszę
Uśmie­chnę się
do słońca
i pomacham
chmu­rom na niebie

Dzi­siaj jes­tem tylko
dla siebie

Świat so­bie poradzi
je­den dzień
be­ze mnie 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 6 sierpnia 2015, 13:24

Kiedyś i dzisiaj

Kiedyś cię uwielbiałam
za nieprzewidywalność
za nieodgadnioną
każdą godzinę

Za niespodzianki

Dzi­siaj mnie przerażasz
ko­lejną mi­nutą niepewności
po­now­nym zacho­dem słońca
następną twoją zagadką

Życie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 lipca 2015, 09:55

Zamarzam

Od te­go prze­ciągu
w drzwiach niedomkniętych
przez ciągłe rozstania
i powroty

Od wes­tchnień co 
przez uchy­lone usta
ula­tują zim­nym wiatrem
bezsilności

Od chłodu spojrzeń
w których żar i ogień
daw­no już
wygasł

Zamarzam 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 17 lipca 2015, 17:11

Muszę zmienić łóżko

Muszę zmienić
łóżko na mniejsze
Na ta­kie, gdzie
nie ma miejsca
na wspomnienia
i na wyciągnięcie
ra­mion w próżnię

Muszę zmienić
łóżko na mniejsze
Na ta­kie, które
sa­ma ogrzeję
a obok mnie
nie zmieści się
ból i tęsknota

Muszę zmienić
łóżko na mniejsze
Nim pies uzna
że dru­ga połowa
na­leży do niego 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 10 lipca 2015, 14:48

miramija

TEKSTY zamieszczane na tej stronie NALEŻĄ DO AUTORA !!! Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! Miramija... jestem po prostu kobietą, która jak każdy kocha, cierpi, ma nadzieje, wątpliwości, marzenia... i czasem ubieram to w słowa... bo czasem dobrze jest nazwać uczucia po imieniu, zmierzyć się z nimi... czasem też dobrze jest podzielić się nimi, by poczuć, że nie jest się samemu... pozdrawiam wszystkich odwiedzających, czytających, oceniających i komentujących :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

miramija

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 grudnia 2015, 08:59czasem_wciskam_escape sko­men­to­wał tek­st Już tyl­ko cza­sami

17 października 2015, 11:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Już tyl­ko cza­sami

17 października 2015, 11:53miramija sko­men­to­wał tek­st Już tyl­ko cza­sami

16 października 2015, 13:41miramija do­dał no­wy tek­st Już tyl­ko cza­sami

29 sierpnia 2015, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Może je­sienią...  

17 sierpnia 2015, 15:27miramija sko­men­to­wał tek­st z pias­kowca

17 sierpnia 2015, 15:26miramija sko­men­to­wał tek­st Fraszka dwa ra­zy na [...]

17 sierpnia 2015, 13:02StalinMourinho sko­men­to­wał tek­st Może je­sienią...  

16 sierpnia 2015, 21:49miramija sko­men­to­wał tek­st To w To­bie kryją [...]

16 sierpnia 2015, 21:45miramija sko­men­to­wał tek­st popołudnie